Ikke selg dødsboet før du har snakket med oss!  

 

Vi kjøper dødsbo eller deler/rester av dødsbo. Vi kan levere en helhetlig løsning hvor målet er at du som kunde ikke skal behøve å gjøre noe annet enn å «bli enig om prisen».

Det fungerer på følgende måte:

  1. Du ringer/mailer oss for å avtale visning av boet.
  2. Du bestemmer deg for om du ønsker «full pakke» med rydding/kasting av søppel, eller kun salg av gjenstandene.
  3. Vi kommer til avtalt tid og gir en pris på gjenstandene. (eventuelt regnet inn jobb for «full pakke»)
  4. Vi blir enige i tid for når boet skal være tømt.
  5. Du kontrollerer at alt er i henhold til avtalen.
  6. Alle er happy!

 

Kostnadene vi har ved tømming/kasting, trekkes fra verdien av gjenstandene.

Vi behandler alle dødsbo med verdighet og respekt. Eventuelle personlige brev/bilder etc blir ikke videresolgt uten godkjennelse fra eier av boet.

Vi kjøper/tømmer dødsbo hovedsakelig i Akershus og Oslo, men kan være interessert i bo utenfor dette området også.

Vi jobber hardt for ikke å kaste noe, men noe må dessverre kastes. Vi sørger da for mest mulig miljøvenlig destruering.

Gjenstander i et bo kan deles inn slik

  1. Gjenstander som kan selges i bruktbutikken – Altihop
  2. Gjenstander som er salgbare(men ikke hos oss) blir levert videre til velledige organisasjoner eller loppemarkeder.
  3. Gjenstander som ikke er salgbare noe sted, blir kastet.